Przesyłki

                                             Wysyłki

1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.

2.MONTANA-SKLEP.pl realizuje zamówienia na terenie Polski.

3. W Polsce wszystkie przesyłki wysyłane są firmą kurierską GLS .

4. Koszty wysyłki zamówień prezentuje poniższa tabela:

ZAMÓWIENIA DETALICZNE
 

Sposób płatności         Wartość zamówienia       Koszt transportu

– Pobranie               1,00 zł – 399,00 zł           18,00 zł
                                 powyżej 400,00 zł           Gratis 

– Przelew               1,00 zł – 399,00 zł              16,00 zł
                               powyżej 400,00 zł            Gratis


ZAMÓWIENIA HURTOWE 
 

Sposób płatności         Wartość zamówienia       Koszt transportu

– Pobranie               1,00 zł – 1000,00 zł           18,00 zł
                                 powyżej 1000,00 zł           Gratis 

– Przelew               1,00 zł – 1000,00 zł              16,00 zł
                               powyżej 1000,00 zł            Gratis

 

5. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Zostaniesz o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia.
7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
8. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
9. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Promocji i rabatów w MONTANA-SKLEP.pl nie można łączyć.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).

Korzystanie z naszego sklepu w każdej formie oznacza akceptację regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie z witryny po zamieszczeniu zmienionego regulaminu równoznaczne jest ze zgodą użytkownika na te zmiany.